Category Archives: Produkty

Raychem

Raychem

RAYCHEM

Elektrické podlahové kúrenie. Ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom. Ochrana potrubí, zvodov, žľabov a striech pred ľadom a snehom. Systém údržby teploty teplej vody v potrubí HWAT. Priamo od vynálezcu samoregulačných káblov.Eshop_button

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE:
Otázka: mám záujem o návrh vykurovania do rodinného domu, aké podklady vám mám zaslať?
Odpoveď: Pre vytvorenie cenovej ponuky potrebujeme predovšetkým riadne okótovaný pôdorys, skladbu podlahy, taktiež aj druh zamýšlanej podlahovej krytiny.
Dôžitá je taktiež lokalita, kde sa stavba bude nachádzať a pokiaľ je to možné, tak aj výpočet tepelných strát objektu.

Otázka: Akým spôsobom sa volí výkon vykurovania?

Odpoveď: Pre správny návrh je potrebné objednať v projekčnej kancelárií, najlepšie v tej kde ste si dali vypracovať projektovú dokumentáciu, výpočet tepelných strát budovy podľa platnej normy, alebo si tento výpočet môžete urobiť sami v zjednodušenej verzií na internetovej stránke www.tzb-info.cz. Tepelná strata sa rovná súčtu tepelných tokov prestupom jednotlivými stenami (vr. podlahy a stropu) ohraničujúcimi vykurovanú miestnosť a z tepelnej straty infiltráciou (netesnosťou okien, dverí apod.). Pre základný výpočet tepelných strát musíme poznať:

 • požadovanú teplotu v miestnosti a najnižšiu teplotu za stenou (v prílohe normy je pre dané oblasti mapa najnižších vonkajších teplôt – v prípade, že za stenou je vonkajší priestor ) – rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou sa nazýva teplotný spád (pohybuje sa medzi 30 – 40°C)
 • plochu steny (okná i dvere sa odrátavajú a počítajú zvlášť)
 • súčiniteľ prestupu tepla „U“ (W/m²K) – túto hodnotu udávajú výrobcovia stavebných materiálov alebo ich je možné podľa tejto normy vypočítať

Pre presnejší výpočet je potrebné zohľadniť aj ďalšie „prirážky, súčinitele a pod.“ Pokiaľ vykurovacie teleso v miestnosti predimenzujete a opatríte ho vhodným termostatom, tak Vám neodoberie viacej elektrickej energie (kWh) ako správne dimenzované vykurovacie teleso a jeho výhodou bude ďaleko dynamickejšia prevádzka. Nevýhodou však budú vyššie zriaďovacie náklady a možno aj vyššia hodnota hlavného ističa rovnajúca sa vyššej čiastke za stály plat. Tá tvorí významnú časť účtu za energiu.

Otázka: Aká bude spotreba energie (kWh) a aké budú náklady na vykurovanie objektu?

Odpoveď: Ročná spotreba el. energie na vykurovanie objektu je závislá od tepelných strát objektu a kvalite zvolenej regulácie. Tepelná strata je hodnota energie, ktorú musíte dodať do objektu aby ste docielili požadovanú teplotu priestoru. Celkové ročné náklady na vykurovanie tak závisí na spotrebe el. energie a zvolenej sadzbe za túto energiu. Vykurovanie v priamo výhrevnom režime je realizované tak, že má odberateľ 20 hodín možnosť vykurovať za nízku tarifu a len 4 hodiny je prevádzka vo vysokej tarife. Nízku tarifu je možné využívať aj pre ostatné spotrebiče v objekte. Použitím samoregulačných káblov T2RED je možné dosiahnuť úsporu vykurovacích nákladov oproti odporovým káblom až o 35%!

Otázka: Aké sú hlavné dôvody pre voľbu práve elektrického vykurovania?

Odpoveď: Dôvodov je veľa, uvedieme ale len tie hlavné:

 • elektrické vykurovanie je najdokonalejší regulovateľný vykurovací systém s najmenšou mernou spotrebou energie. Zatiaľ čo priemerná spotreba energie na vykurovanie činí v ČR asi 0,8 GJ/m² za rok, pri elektrickom vykurovaní je táto hodnota na úrovni 0,3-0,4 GJ/m² za rok.
 • užívatelia elektrického vykurovanie sú vzhľadom k dokonalej a lacnej regulácií schopný plne prispôsobiť svoj vykurovací režim hodiaci sa rodinným a ekonomickým podmienkam
 • zriaďovacie hodnoty elektrických vykurovacích systémov sú pritom významne nižšie ( v desiatkach percent) ako pri iných systémoch. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá hlavne pri nových objektoch s nízkou tepelnou stratou a teda aj s nízkou spotrebou energie na vykurovanie.
 • pre elektrické vykurovanie existujú zvláštne tarify, ktoré umožňujú používať lacnú energiu, v tzv. nízkom tarife aj pre ostatnú spotrebu domácnosti. Tento fakt je, vzhľadom k rastúcemu vybaveniu domácnosti el. spotrebičmi, opäť významným zdrojom úspor celkových nákladov na prevádzku domácnosti.
 • elektrické vykurovanie si nevyžaduje pravidelné revízie a prakticky odpadá akákoľvek údržba, zároveň je ľahko regulovateľné pre všetkych členov domácnosti, a to aj menej technicky zdatných

Otázka: Ako je to s prevádzkovými nákladmi na elektrické vykurovanie, viem že sa jedná o pohodlné a bezúdržbové vykurovanie, nie sú však vysoké prevádzkové náklady neúmernou daňou za pohodlie?

Odpoveď: Užívateľa by nemali zaujímať len prevádzkové náklady (aj keď sú určite dôležité), ale tzv. celkové náklady na energie a to ešte v súčte s tzv. amortizáciou, teda s časťou zriaďovacej hodnoty. Elektrické vykurovanie je v tomto pohľade plne porovnateľné s vykurovaním plynovým (viď rubrika referencie a novinky). Budúci dlhodobý vývoj cien energií je možné len veľmi ťažko predpovedať, skutočnosťou však zostáva, že zemný plyn je neobnoviteľným zdrojom, ktorého ťažba bude ekonomicky stále náročnejšia. Cena zemného plynu je najviac plne závislá od výkyvov na svetových burzách. Raychem navyše poskytuje zákazníkom záruku až 20 rokov na materiál a aj na prácu. T.z., že ak by došlo k záručnej vade vykurovania, spoločnosť Raychem na SVOJE náklady podlahu rozoberie, kábel opraví a podlahu následne uvedie do pôvodného stavu (pre bližšie informácie sa informujte ohľadom záruky TOTAL CARE). Na termostaty poskytuje spoločnosť Raychem záruku až 12 rokov!

Otázka: Priatelia ma odhovárajú od zriadenia elektrického vykurovania vysokými tzv. stálymi platbami tarify pre vykurovanie. Uvádza sa, že tieto čiastky majú odradiť záujemcov o elektrické vykurovanie – ako to teda vlastne je?

Odpoveď: Tzv. stále platby nie sú v žiadnom  prípade prohibitívna záležitosť, má dve funkcie:

 • uhradiť dodávateľovi energie náklady spojené s rezerváciou požadovaného príkonu v sieti NN (podľa hodnoty hlavného ističa)
 • zamedziť špekulatívnemu využívaniu špeciálnych nízkych vykurovacích taríf pre bežné používanie v domácnosti (malé odbery)

V súčasnej dobe existujú zariadenia umožňujúce výrazné zníženie hodnoty hlavného ističa. Tieto  zariadenia rozkladajú spotrebu domácnosti do dlhšieho časového pásma a zamedzujú špičkám v odberoch.

Otázka: Počul som, že využitie elektrickej energie pre vykurovanie je neekologické a vo vyspelých krajinách sa od neho ustupuje. Čo je na tom pravdy?

Odpoveď: O tom či je elektrické vykurovanie ekologické rozhoduje predovšetkým spôsob výroby elektrickej energie. Všeobecne platí, že v krajinách s prevažujúcou výrobou elektrickej energie z pevných palív a zemného plynu je elektrické vykurovanie len doplnkom v rozsahu cca. 10-15% vykurovaných objektov, v krajinách s prevažujúcou výrobou energie z jadra, prípadne obnoviteľných zdrojov energie hrá elektrické vykurovanie veľmi významnú rolu – v krajinách ako je Švédsko, Nórsko, Fínsko a Francúzsko je elektrické vykurovanie dlhodobo hlavným vykurovaním okrem blokovej zástavby a ním vykurované 30 a viac percent objektov pre bývanie.
V posledných rokoch je, vzhľadom k liberalizácií trhu s elektrinou, citeľný trend k posilňovaniu významu elektrického vykurovania aj v ďalších krajinách. Slovenská republika v súčasnej dobe získava výrazný podiel energie z jadrových elektrární a je tu teda predpoklad k zaradeniu sa skôr do druhej skupiny menovaných krajín.

Otázka: Pre aký vykurovací kábel sa mám rozhodnúť?

Odpoveď: 
Spoločnosť Raychem ponúka zákazníkom výber medzi 2-žilovými vykurovacími rohožami T2QuickNet (jednoduché riešenie pre menšie plochy s možnosťou pokládky priamo do lepidla pod dlažbu). 2-žilovými ultra tenkými vykurovacími káblami CERA PRO (použitie taktiež priamo do lepidla pod dlažbu alebo pri rekonštrukciách). 2-žilové odporové káble T2Blue s izolačným jadrom a výkonom od 5W/m (pre takmer pasívne domy) cez 10W/m až po 20W/m. Jedinečné samoregulačné káble T2RED, ktoré regulujú svoj výkon v každom jednom svojom bode od 5-15W/m a zabezpečujú tak rovnomernú teplotu podlahy v celom priestore, t.z. nie je potrebné klásť káble hustejšie pri oknách alebo pri mieste s vyššou svetlou výškou, resp. kábel nekúri zbytočne pri krbe alebo pri inom zdroji tepla) a oproti odporovým káblom vedia usporiť až 35% energie na kúrenie.

Najkomfortnejším riešením je vykurovanie samoregulačnými káblami, Raychem ako ich vynálezca, ch má ako jediný na trhu v ponuke aj do interiérov. Z ekonomického hľaidska sa však jedná o finančne náročnejšie riešenie, preto zákazníkom odporúčame kombináciu káblov T2RED s káblami T2BLUE. Káble T2RED sa umiestňujú najčastejšie do obývačiek a kuchýň, kde sa počíta s najväčšími teplotnými rozdielmi v rámci miestnosti (teplo z kuchyne, presklenie, krb,…) do ostatných miestností následne odporúčame káble T2BLUE. Samozrejme významný vplyv na spotrebu energie má aj regulácia, preto zákazníkom odporúčame programovateľné inteligentné termostaty NRG DM s kontrolou spotreby a dotykové inteligentné programovateľné termostaty Green Leaf, ktoré sú z dizajnového hľšadiska maximálne elegantné. Tieto termostaty umožnia úsporu energie až 10% v porovnaní s klasickými neprogramovateľnými termostatmi.

Otázka: Mám záujem o zakúpenie elektrického vykurovania, priatelia ma však upozorňujú na problémy vznikajúce pri odpájaní vykurovanie v dobe tzv. vysokej tarify a nefunkčnosť vykurovania v prípadoch výpadku el. energie.

Odpoveď: V súčasnej dobe je stanovená podmienka vypínania vykurovania vo vysokej tarife tak, že kúrenie môže byť v tzv. priamo výhrevnom režime vypnuté max. 2 hod. dopoludnia a 2 hod. popoludní, pričom maximálna doba súvislého vypnutia je 1 hodina. Behom uvedenej doby by nemalo dôjsť k zníženiu teploty v miestnostiach viac ako o 1°C. Výnimkou môžu byť zle tepelne izolované stavby. V prípade výpadku elektrickej energie dochádza k odstaveniu prakticky všetkých moderných spôsobov vykurovania, nakoľko elektronické zariadenia  upravujúce činnosť kotla sú odstavené z prevádzky. Preto tu nie je v tomto prípade žiadny rozdiel medzi elektrickým vykurovaním a napr. vykurovaním na zemný plyn.

Otázka: Priatelia ma varujú pred elektromagnetickým žiarením z káblov. Je elektrické kúrenie zdravotne nezávadné?

Odpoveď: Všetky vykurovacie káble Raychem sú vyrábané s maximálnym ohľadom na zdravie a životné prostredie. Káble vyrábame výlučne 2-žilové, čím sa redukuje úroveň elektromagnetického žiarenia na 2,5%, zatiaľ čo 1-žilové káble dosahujú úroveň žiarenia 90%. Káble Raychem neobsahujú PVC ani ftaláty a sú tienené s maximálnym dôrazom na kvalitu výpletu. Vžhľadom na úroveň elektromagnetického žiarenia 2-žilových káblov v kombinácii s umiestnením pod podlahou (min. 2,5 cm) môžme konštatovať, že káble Raychem sú maximálne bezpečné a bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na zdravie človeka a jeho domácich miláčikov. Často sa prehliada skutočnosť, že žiarenie vzniká aj v teplovodnom podlahovom kúrení, a to trením vody o rúrky kúrenia a jeho úroveň, može byť vyššia ako pri elektrickom vykurovaní.

Elektrické vykurovacie systémy do interiérov

T2 RED
Jedinečný samoregulačný kábel do interiéru s variabilným výkonom 5W až viac ako 20W na meter.
T2 BLUE
Špičkový 2-žilový odporový kábel s výkonom 10W alebo 20W na meter a len 2,5% magnetickým poľom.
T2 QuickNet
vykurovacia rohož s dvoma lepiacimi plochami a výkonom 90W alebo 160W na m2 pre montáž priamo do lepidla.

Udržiavanie teplej vody v potrubiach a ochrana pred mrazom

HWAT
Jedinečný systém údržby stálej teploty TÚV v potrubiach. Energeticky a finančne menej náročný ako klasická cirkulácia. Šetrí vodu a energiu.
FROSTOP – BLACK
Už ziaden „kábelšalát“ na streche. 1 kábel Frostop zabezpečí v odkvape ten istý efekt ako 3 konkurenčné káble vedľa seba.
FROSTGUARD
Samoregulačná technológia na ochranu potrubí pred mrazom. Certifikovaná aj na pitnú vodu. Kábel možno zasunúť priamo do potrubia.

Ochrana vonkajších plôch a príjazdových ciest pred snehom a ľadom

EM4-CW
Odporový kábel so stálym výkonom pre jednoduché, účinné a rýchle vyhrievanie príjazdových ciest chrániace pred ľadom a snehom.
EM2 XR
Špičkový samoregulačný kábel s vysokou mechanickou odolnosťou. Pre montáž v najobtiažnejších podmienkach. Výkon až do 90W/m.
EM2-CM
Odporová vykurovacia rohož pre ohrev rámp, chodníkov a príjazdových ciest určená pre rýchlu a jednoduchú montáž. Výkon 300W/m2.
Názory odborníkov na elektrické podlahové kúrenie:
Prospekty na stiahnutie:

Čítajte ďalej

Strešná krytina

Strešné krytiny

Už od roku 1991 na slovenskom trhu ponúkame Eshop_buttonzákazníkom. Špičkové asfaltové šindle ISOLA s bridlicovou povrchovou úpravou a jedinečnými vlastnosťami, ktoré najlepšie konkurenčné asfaltové šindle prevyšujú podľa nezávislého testu o vyše 50%.

ISOLA

Zákazník ma na výber širokú paletu farieb a tvarov, s elegantnými strešnými doplnkami. Jedinečnou v tejto kategórii je taktiež záruka, ktorá je za splnenia výrobcom stanovených podmienok až 15+5 rokov.

ISOLA POWERTEKK

Vzhľadom na popularitu plechových krytín sme do nášho sortimentu zaradili aj špičkové maloformátové plechy ISOLA Powertekk. Ide o plechovú krytinu s rozmerom jedného plátu 1,25m a kotvením z predu bez gumičky, čím odpadá problém so zvetrením tesnenia vplyvom poveternostných faktorov, a zároveň je krytina odolná aj voči vetrom o sile orkánu, nakoľko na jej odfúknutie zo strechy by vietor musel krytinu vytrhnúť aj latovaním. Kameninový posyp krytiny je pri výrobe testovaný proti poškodeniu a drobeniu. Záruka na krytinu je 30 rokov.

STABUFLEX (ARDESIA)

Ako alternatívu pre tých,  ktorí chcú mať strechu plastickú, ľahkú a pritom maximálne estetickú s nádychom nostalgie klasických bridlicových striech.

Stabuflex (Stabilná a Flexibilná) je výnimočná svojím vzhľadom, ktorý dokonalo imituje prírodnú bridlicu. Je výsledkom nového, patentovo chráneného výrobného postupu a je neškodná pre životné prostredie, a zároveň sa jedná o plne vyrobený z recyklátov, čím je jednou z mála krytín, ktorých výroba je takmer úplne neškodná k životnému prostrediu. Svojou flexibilitou poskytuje unikátne možnosti v estetike pri pokrývaní striech a fasád.

ISOLA MESTERTEKK

Jednovrstvový SBS asfaltový pás s hliníkovou perforovanou vložkou a bridlicovou povrchovou úpravou. Doposiaľ neprekonaný SBS pás s neuveriteľnou prieťažnosťou až 2500%. Krytina sa k povrchu kotví a nenatavuje, čím sa zabezpečuje prevetranie strechy a zároveň práca krytiny spolu so strechou, čím sa niekoľkonásobne predĺžuje životnosť krytiny. Jedinečná perforovaná hliníková vložka pôsobí ako reflexná izolácia a chráni pred požiarom. 100% zdraviu neškodlivý materiál, s 0,00% obsahom PVC!

PLATON DE

Platon DE je ideálne riešenie pre ploché strechy na budovách a podzemných stavbách (garážach) alebo terasách. Jeho jedinečná skladovacia kapacita vody, drenážny systém a ochrana hydroizolácie, umožňuje bezproblémovú údržbu zelených striech za všetkých podmienok.

Fotovoltaika

Zákazníkom ponúkame fotovoltaické panely a striedače od nemeckých firiem MAGE SOLAR a IBC Solar. Dodávame malé Fotovoltaické zdroje, Fotovoltaické zdroje a ostrovné systémy na kľúč.
fotovoltaikaTechnológia výrábajúca elektrickú energiu zo slnečného žiarenia sa začala vyvíjať od 50. rokov s nástupom polovodičov, a neskôr potrebou zabezpečiť satelity energiou. Výrazné zníženie cien polovodičov umožnilo komerčné nasadenie v pozemných aplikáciách, pričom od roku 1995 boli postupne naštartované programy na ich masové uvedenie na trh niektorých krajín (Nemecko, Japonsko, USA, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Dánsko), najmä ako systémy inštalované na budovách a pripojené do elektrickej siete.

FV systémy nevyžadujú priame slnečné žiarenie k tomu, aby fungovali. Sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri oblačnom počasí. Na rozdiel od konvenčných systémov, efektivita fotovoltiky nezávisí od veľkosti systému a teda systémy môžu byť škálované – od malých domácich až po rozsiahle centrálne elektrárne. Veľký potenciál fotovoltaických aplikácií bežiacich v samostatnom režime (nepripojených na sieť, s vlastnou batériou ako záložným zdrojom) je v odľahlých oblastiach a vo vidieckych oblastiach tretieho sveta.

Priama premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu je možná vďaka využitiu polovodičových materiálov, z ktorých je v súčasnosti najbežnejšie požívaný kremík. Hoci kremík je široko dostupný, jeho spracovanie je technologicky náročné a venuje sa mu vo svete len niekoľko špecializovaných firiem.

Základnou jednotkou FV solárnych systémov sú články (solar cells), z ktorých sa budujú základné stavebné prvky – fotovoltické moduly, teda súbory väčšieho počtu FV článkov. V minulosti boli najčastejšie z kryštalického kremíka (až 84% systémov v r. 2001), v súčasnosti sa rozširujú výrobné kapacity technológie tenkých kremíkových vrstiev, ktoré majú veľkú perspektívu z hľadiska lepších možností integrácie do stavebných prvkov budov (fasády, zatieňovanie, sklenné komponenty). Sú ľahšie, odolnejšie a majú lepšie vizuálne vlastnosti. FV moduly sú schopné pracovať bez poruchy dlhé roky. Výrobcovia zaručujú ich životnosť na 20-25 rokov.

Technológie FV modulov

  V súčasnosti je výroba FV modulov založená na štyroch základných technológiách:

 1. tradičný kryštalický kremík. Jeho prednosťou je vyššia účinnosť systémov (viac ako 20%), problémom je stále rastúca cena základnej suroviny, prípadne jej nedostatok. Priestor na znižovanie cien týchto modulov v budúcnosti je obmedzený, vzhľadom k spomínanej cene kremíka a technológii výroby (montovanie modulov z jednotlivých článkov).
 2. tenké vrstvy – amorfný kremík (účinnosť systémov viac ako 10%). Technológia sa využívala už v 80tych rokoch v kalkulačkách alebo digitálnych hodinkách.
 3. tenké vrstvy kadmium – telúr (CdTe)´- veľmi vhodné na hromadnú výrobu, majú účinnosť okolo 15-16,5%. Toxické účinky CdTe článkov sa nepreukázali, aj napriek prítomnosti kadmia, ktoré je samostatne toxické. Kadmium sa na výrobu článkov získava ako bočný produkt z ťažby zinku.
 4. tenké vrstvy meď-indium-gálium-selén (CIGS). Indium pre FV sektor sa získava ako ved1ajší produkt pri ťažbe a spracovaní iných kovov, a to v rôznych častiach sveta. Jeho zásoby a dostupnosť pre FV sektor sú z ekonomického, geografického aj politického pohľadu perspektívne. Podobne je to s gáliom, ktorý sa získava pri spracovaní bauxitu.Posledným objavom v FV sektore sú organické FV systémy (OFV), využívajúce schopnosť niektorých polymérov správať sa za prítomnosti ďalšej látky ako polovodič. Ich jednoznačnou prednosťou by mala byť nízka cena, hlavnou prekážkou je stále veľmi nízka účinnosť (okolo 5%).

Typy FV systémov

Systémy pripojené na sieť – používajú sa najmä v krajinách s plne rozvinutou elektrickou rozvodnou sieťou. Sú priamo prepojené na miestnu elektrickú sieť, čo im umožňuje podľa vyrobenú elektrinu dodávať do siete alebo v prípade potreby ju z nej odoberať. Tieto systémy obsahujú menič napätia.

Systémy nepripojené na sieť (samostatné systémy) – súčasťou väčšiny z nich je batéria na uskladnenie energie pre použitie keď nesvieti slnko a kontrolný mechanizmus, chrániaci pred nadmerným nabíjaním a vybitím batérie, prípadne tiež menič napätia.

Hybridné systémy – kombinujú solárne systémy s inými zdrojmi energie, ako je biomasa, veterné turbíny, dieselové generátory. Môžu byť pripojené na sieť alebo samostatné.

Prioritou pri inštalácii malých FV systémov (inštalovaných na súkromných domoch, verejných budovách, obchodoch a pod.) je okrem funkčnosti, estetická hodnota a rozumná cena. Vývoj smeruje k materiálom, zakomponovateľným do striech a konštrukcie budov, kde majú plniť tiež funkciu architektonického prvku.

Pri konštruovaní solárnych panelov sa berie ohľad predovšetkým na dve veci, aby sa ušporilo čo najviac materiálu a tiež aby sa minimalizovali straty a teda aby sa dosiahla čo najväčšia účinnosť.

Straty rozlišujeme na optické a elektrické. Optické straty sú spôsobené tým že sa veľká časť slnečného žiarenia po dopade na povrch polovodičov odráža späť do priestoru. Preto sa zvykne ich povrch rôzne upravovať tak aby sa čo najviac znížila jeho odrazivosť. Na povrch sa môžu nanášať rôzne antireflexné vrstvy alebo je možné vytvorenie texturovaného povrchu leptaním, ktoré naruší hladký a teda lesklý povrch a zníži tak jeho odrazivosť. Tieto postupy sú schopné znížiť mieru odrazivosti až pod 10 %.

Keďže osvetlovaná časť článku plní aj funkciu kontaktu a odvádza vyprodukovaný prúd, je dôležité aby kládla čo najmenší odpor a teda aby odvádzala získanú energiu s čo najmenšími stratami. Polovodičová vrstva sa opatruje kovovou mriežkou alebo vodivou priehľadnou elektródou ktoré od nej „preberú“ vyrobený elektrický náboj a „odnesú ho preč“. Keďže celý tento proces sa odohráva vo svete veľmi malých rozmerov, výroba takýchto článkov vyžaduje veľkú presnosť a precíznosť. Veľmi zaujímavý sa javí ďalší vývoj kremíkových technológií nazývaných PESC a PERC, oba tieto postupy pracujú na zefektívňovaní prenosu energie z kremíka do vodivých kontaktov. Základným problémom je že čím väčšiu plochu kontakt pokrýva tým viac elektrónov je síce schopný pohltiť ale zároveň zatieňuje samotný kremík a tak bráni prístupu slnečnej energie k nemu.
Preto sa vedci snažia nájsť najvhodnejší pomer a vzájomné usporiadanie kontaktov a kremíka. Tieto technológie presahujú svojou účinnosťou v praxi veľmi ťažko prekonateľnú hranicu 20 %. Ďalšia technológia ktorá je takpovediac malou revolúciou v riešení tejto problematiky, je založená na úplne novom postupe. Medzi polovodič a vrstvu v ktorej sú uložené kontakty sa zabuduje defektná vrstva, cez ktorú je prechod elektrónov náročnejší ako prechod čistým materiálom, priamo pod vodivými kontaktami sú však vytvorené medzery, ktoré by sme mohli prirovnať ku malým kanálikom. Elektróny si prirodzene vyberú ľahšiu cestu práve cez tieto kanáliky a tie ich dovedú priamo ku kontaktom. Dá sa povedať že sa tým vlastne zabráni zbytočnému „blúdeniu“ elektrónov na svojej ceste ku kontaktom a tiež riziku že poceste rekombinujú čo vlastne znamená že ich energia nebude využitá. Táto nová technológia zvyšuje účinnosť premeny slnečného žiarenia na úctyhodných 35 %.

 

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie

V zmysle §3 ods. 6 zákona NRSR zo dňa 19.06.2009 Podpora sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie) technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.

Služby

Návrhy

 • Štúdie realizovateľnosti fotovoltaických systémov
 • Návrh najvhodnejšej technológie
 • Spracovanie ekonomických výpočtov efektívnosti

Realizácie

 • Výber vhodných pozemkov a ich výkup pre potreby realizácie FVE
 • Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie fotovoltaického systému
 • Vybavenie stavebného povolenia
 • Realizácia fotovoltaického systému „na kľuč“
 • Zaistenie pripojenia fotovoltaického systému u distribučnej spoločnosti
 • Vybavenie licencie pre predaj elektriny u Energetického regulačného úradu

Financovanie

 • Pomoc pri zaistení financovania projektu
 • Spracovanie žiadosti dotáciu z fondov
 • Spracovanie úveru

Servis

 • Záručný a pozáručný servis
 • Pravidelné kontroly a monitoring fotovoltaických systémov